Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Hình ảnh NVTN biểu tình trước Tòa TGM Houston-Galveston

Email In
Hình ảnh NVTN biểu tình trước Tòa TGM Houston-Galveston chống lại mưu toan xóa bỏ ngày Quốc Hận của Linh Mục Vũ Thành
Author: Người Việt Tị Nạn cs Tại Châu Âu Posted on: 2017-04-13