Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

NHỮNG KẺ ĐI ĐẦU XUỐNG ĐẤT

Email In
NHỮNG KẺ ĐI ĐẦU XUỐNG ĐẮT
Author: Kiêm Ái Posted on: 2017-04-15
Đọc email của Vũ Huynh Trưởng "quở" cụ Võ Tử Đản mà nín cười không được. Email nhờ cụ Võ Tử Đản chuyển có ký tên Đnh thị Trà Khúc (Nguyễn Tái Bản) đàng hoàng, Vũ Huynh Trưởng ba chớp, ba nháng lại cho là "ông Võ Tử Đản chuyển email của đứa dấu tên". Thực là có mắt không tròng.
Sau đây là một vài việc chứng tỏ Vũ Huynh Trưởng "có mắt không tròng":
- Vũ Huynh Trưởng dạy cộng đồng luật lệ: "Tôi thấy các ông đưa ra luận cứ là NN Tiên phải ở lại để lo vụ Brown Act nó trẻ con quá. Chuyện cộng đồng thì ai làm Chủ tịch người đó sẽ lo. Cớ sao lại cứ phải Nguyễn Ngọc Tiên. Nói như các ông thì ông Obama phải ở lại để lo cho nước Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa sao?". Cũng thì Tỏng Thống Hoa Kỳ mà Obama đã bị Tập Cận Bình cho xuống máy bay một cách tủi nhục, vẫn không có một phản ứng nào cho xứng khi một nguyên thủ Quốc Gia Hoa Kỳ bị làm sỉ nhục, cũng không có được một lời xin lỗi của Tập Cận Bình" Chỉ một việc đó cũng đủ để dân chúng Hoa Kỳ cho kẻ "thừa kế của Obama" là Hillary Clinton đi tàu suốt. Còn nhiều việc khác nữa mà nói ra chắc Vũ Huynh Trưởng không biết, không hiểu đâu.
Trong lúc ông Nguyễn Ngọc Tiên đứng nguyên đơn kiện thành phố San Jose vụ Brown Act, có biết bao nhiêu cố gắng của dám "cà chớn" muốn loại ông Nguyễn Ngọc Tiên, để khi chúng lên thay thì "bải nại vụ kiện Brown Act". Vũ Huynh Trưởng nên tìm hiểu thêm để biết.
- Về câu nói: "NNTiên đã làm gì? Có tổ chức chống Cọng suốt mấy năm nay không?". Vũ Huynh Trưởng hãy mở mắt cho lớn mà đọc những dòng chữ sau đây:
. "Nguyễn Tâm và Madison Nguyễn lại núp bóng Học Khu Franklin MCKINLEY để tổ chức "Tháng Di Sản", cũng để thay thế tên NGÀY QUỐC HẬN, lại bị hầu như tất cả các đoàn thể ở San Jose phản đối, sau cùng, học khu này đã gởi văn thư chính thức cho ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali ngắn gọn sau đây:
Dear Tien Nguyen,
At our board meeting last night, we officially make the change of the name of our ceremony to "40th black April commemoration", we listened to the comunity and acted quickly to correct our erro" (Thưa ông Tiên Nguyễn. Trong phiên họp ban quản trị của chúng tôi đêm qua, chúng tôi đã chính thức thay tên "Tưởng niệm 40 năm tháng tư đen", chúng tôi đã lắng nghe và đã hành động nhanh chóng để điều chỉnh những sai lầm của chúng tôi) "Tháng Di Sản" trở thành "Tháng phá sản"
- Mai Quyền một tên dã tổ chức Hội Chợ Lồng Đèn Đỏ, từ trang trí toàn bằng lồng đèn đỏ, các bản quảng cáo lớ nhỏ đều viết chư Tàu và Anh ngũ, không có tiếng Việt, nếu không có sự phản đối của anh em cựu quân nhân QLVNCH thì Mai Quyền đã không cho treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lại đặt tên cho hội chợ của hắn là "Pasport to Việt Nam". Cao Thị Tình, Tổng Thư Ký của Ban Đại Diện của 2 ông đã rất hãnh iện đại diện cho Hội Chợ này lãnh bảng tưởng lục của thị trưởng San Jose.
Nhân Tháng Tư Đen Mai Quyền lại lợi dụng tên của Thị trưởng San Jose, tổ chức buổi "Vinh danh Quân lực VNCH" một sự sỉ nhục Quân Lực VNCH vì không ai vinh danh kẻ bại trận. Thế mà Nguyễn Tâm lại đứng ra làm "MC CHO BUỔI LỄ". Nhận rõ âm mưu khốn nạn này, ông Nguyễn Ngọc Tiên và nhiều đoàn thể đã giải thích cho ông Sam Licardo, thị trưởng San Jose biết âm mưu bỉ ổi của đám này. Và thị trưởng San Jose đã trả lời ông Nguyễn Ngọc Tiên có đoạn sau đây:
"... Nhận thấy rằng buổi lễ tổ chức không thích hợp thời gian và không gian tôi sẽ không tổ chức buổi lễ... Nay tôi thành thật xin lỗi và chia sẽ sự mất mát nhà tan của nát của người Việt, tôi quyết định treo cờ rũ tại City Hall trong ngày 30 tháng Tư năm 2015".
Trong khi đó thì "Ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn và ông Phó Chủ Tịch Vũ Huynh Trưởng" ở đâu nhỉ?
- Khi cuốn phim "Terro in Little Saion" được trình chiếu, Phạm Hữu Sơn đã tham gia buổi họp để cùng một số người "đấu tố" cuốn phim và nạn nhân vụ ám sát đê tiện các ký giả. Tuy rằng những phát biểu của Phạm Hữu Sơn "chả ra làm sao cả". Tuy vậy cũng là "ý kiến của một người tự do muốn nói gì thì nói". Nhưng khi Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng tổ chức họp báo nói là để "truy tầm kẻ lạ mặt" nhưng là để Nguyễn Tâm khoe là đã kiện "Kiêm Ái và Võ Tử Đản" vì chúng tôi thách Nguyễn Tâm tranh luận về câu:
Section 2 The city expresses opposion to the display of the flag of the Socialiest Republic of Viena of any city owned flag pole.
Nguyễn Tâm dịch ra Việt ngữ như sau:
Điều 2: Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố".
"Chỉ cấm cờ đỏ sao vàng treo trên các cột cờ của thành phố San Jose. Nói cách khác là ngoài các cộtcờ ở tòa thị chính, thành phố không cấm nếu Việt Cọng và tay sai trưng bày (display) cờ máu VC ở nơi nào trong thành phố cũng không bị ngăn cám. Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái phản đối câu ngày trong nghị quyết của Nguyễn Tâm.
Chúng tôi xin ông Phó Chủ tịch Vũ Huynh Trưởng (nếu có cả Phạm Hữu Sơn càng tốt) cho ý kiến nghị quyết này có lợi cho Cọng Sản hay có hại cho Cọng Sản? Có phải một khi chỉ cấm treo trên "cột cờ của thành phó" thì bọn Việt Cọng và tay sai có quyền treo những nơi khác. Vũ Huynh Trưởng tường luôn mồm cho rằng mình chống Cọng chứ không như ông Nguyễn Ngọc Tiên, nhưng đã "họp báo lót đường cho Nguyễn Tâm" bây giờ hãy minh bạch lên tiếng câu số 2 mà Nguyễn Tâm đã dịch ra Việt ngữ như trên. Câu hỏi ngắn gọn cho Vũ Huynh Trưởng là nghị quyết 3.8 có lợi cho VC phải không, xin giải thích.
Nếu Vũ Huynh Trưởng và Phạm Hữu Sơn không trả lời thì cũng giống như Nguyễn Tâm. Cá mè một lứa mà thôi. Trả lời câu hỏi này để biết ai chống Cọng và ai không chống Cọng.
Đừng đi đầu xuống đất như Âu Dương Tây Độc học Cửu Âm Chân Kinh của Kim Dung. Đang đợi câu trả lời của Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh Trưởng

Kiêm Ái
-----------