Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bắc Hàn diễn binh mừng khánh nhật 105 của Kim il Sung ngày 15 tháng 4, 2017

Email In
Bắc Hàn diễn binh mừng khánh nhật 105 của Kim il Sung ngày 15 tháng 4, 2017
Author: Choson TV Source: Youtube Posted on: 2017-04-15
DPRK Military Parade 2017 -105th Anniversary of Kim Il Sung