Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Phải bạo động, phải chuẩn bị bom xăng để phá sập chế dộ VC bán nước đang đàn áp và giết hại dân

Email In
Phải bạo động, phải chuẩn bị bom xăng để phá sập chế dộ VC bán nước đang đàn áp và giết hại dân
Author: Lisa Phạm Source: Lisa Phạm Official - Youtube Posted on: 2017-05-15