Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Biểu tình bất bạo động làm sao thành công loại trừ được "bọn vô tri gian ác" ?

Email In
Biểu tình bất bạo động làm sao loại trừ được "bọn vô tri gian ác" ?
Source: Hình Internet Posted on: 2017-05-18Chế độ VC ỷ mạnh đánh đập đàn bà trẻ con khi họ biểu tình bất bạo động. Nếu không dùng âm mưu giết chúng thi dân thua là cái chắc.


Đứa nào biểu tình bất bạo động thì kệ nó, còn tao thì mạng đổi mạng, tao sẽ giết thằng Công an trước khi bị bè lũ chúng nó cho vào nồi luộc. Gà nào mà chẳng chết ! Cứ chết cho oai hùngMày là rắn hổ mang VC nhưng tao đéo sợ, cứ nhào dzô thì sẽ biết chết là thế nào !Chính nghĩa thắng tà maSư tử đâu phải là vô địch, trước sự đoàn kết của trâu, sư tử chạy thoát thân


Tên Cọng Sản gian ác Ceausescu và vợ phải trả nợ máu vì đã huy động bè lũ Cọng Sản đàn áp nhân dân Romania