Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

200 CÔNG AN VC ĐÃ VÂY BẮT CHIẾN SĨ YÊU NƯỚC VƯƠNG VĂN THÀ

Email In
200 CÔNG AN VC ĐÃ VÂY BT CHIN SĨ YÊU NƯC VƯƠNG VĂN THÀ
Source: youtubes Posted on: 2017-05-18
BBT: Trong video clip dưới đây cho thấy chế độ VC đang dùng bạo lực để đàn áp nhân dân Việt khiến mọi người tự hỏi có nên dùng bạo lực của dân để chống lại bạo lực của chế độ hay không. Thiết nghĩ dùng bạo lực trực diện để chống lại bạo lực cua chế độ thì sẽ tạo ra chết chóc lớn lao cho nhân dân. Nhưng nếu dùng bạo lực kín đáo và gián tiếp từ bóng tối thì sẽ uy hiếp được tinh thần của bọn tay sai của chế độ, giảm thiểu được chết chóc cho dân và sẽ khích động được lòng yêu nưóc của toàn dân. Chế độ chỉ mạnh khi chúng kề vai sát cánh nhau, nhưng khi chúng đang nghỉ ngơi, trở về với gia đình và đơn độc… thì chính là lúc chúng yếu nhất để ngưòi dân tấn công chúng. Nhà nước sẽ không đủ sức che chở cho mọi gia đình của bọn tay sai, chúng sẽ là mục tiêu dễ triệt hạ và dễ lung lạc tinh thần khi chúng lẻ loi thiếu hợp tác với đồng bọn.. Hãy phản ứng tối đa bằng bạo lực từ trong bóng tối như ám sát, đốt nhà chúng, uy hiếp vợ con cha mẹ của chúng chứ không trực diện đối mặt. Nhân dân là cả một biển cả rộng mênh mông mà chế độ chỉ là con thuyền trên mặt biển thì hiển nhiên là chiếc thuyền này sẽ chìm nếu có người liên tục đục thủng lổ ở mạn sườn hay đáy của nó.
Bộ Công an bắt khẩn cấp ông Vương Văn Thả có liên quan đến tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng?

1) https://www.youtube.com/watch?v=we0KkdX6wic

2) https://www.youtube.com/watch?v=CrxP6p-0mHs