Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Thư Mời tham dự buổi nói chuyện "NHỮNG BIẾN CHUYỂN HIỆN TẠI Ở VIETNAM VÀ TRIỂN VỌNG TRONG NHỮNG NGÀY SẮP TỚI

Email In
THƯ MỜI THAM DỰ
Author: Trương Sĩ Lương Posted on: 2017-05-19

BUỔI NÓI CHUYỆN "NHỮNG BIẾN CHUYỂN HIỆN TẠI Ở VIETNAM VÀ TRIỂN VỌNG TRONG NHỮNG    NGÀY SẮP TỚI"


Vào lúc
từ 12:00 pm đến 3:00pm, thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu
năm
2017
Tại địa điểm:   Nhà Việt, 11360 Bellaire Blvd, suite 900, Houston, TX 77072

Diễn giả:
Tiến sĩ Phan Văn Song, đến từ Pháp,
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết , Houston,
Nhà báo Trương Sĩ Lương, Dallas.
.