Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

table test

Email In
Quốc Gia Số người : Nguồn
Hoa Kỳ 1 548 450 : US Census 2010
Úc 233 390 : Census Explorer 2011
Canada 220 420 : Canada Census 2011
Pháp 200 000 : Các nhà biên khảo ở Pháp
Đức 125 000 : Wikipedia và một số nguồn liệu
Anh 65 000 : UK Census 2011& phỏng định
Tây/Bắc Âu 100 000 : Các nguồn từ địa phương
Tổng cộng 2 492 260 :