Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CHỐNG CỘNG

Email In

CHỐNG CỘNG …
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng:2017-08-12

Chống cộng thời nay ngộ thí bà
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la
Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch !
Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ???

Ngô Minh Hằng
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ: văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....