Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Sự thay đổi của giáo lý Công Giáo tại Úc dưới ảnh hưởng của chủ thuyết Nhân Bản Mác Xít của Vatican

Email In
Sự thay đổi của giáo lý Công Giáo tại Úc dưới ảnh hưởng của chủ thuyết Nhân Bản Mác Xít của Vatican
Author: Minh Sơn Posted on: 2017-09-30
BBT : Giáo Hoàng Phanxicô phán rằng : "Người Cọng Sản là TỐT, Tôi không cảm thấy bị họ xúc phạm" vì vậy chủ thuyết Nhân Bản của giới trẻ Công Giáo Úc là: CỌNG SẢN KHÔNG ÁC, chúng tôi KHÔNG CHỐNG CỌNG. Nguyên nhân cội rể của KHÔNG CHỐNG CỌNG phát xuất từ Vatican, các con chiên Teresa Trần Kiều Ngọc, Micae Hồ Nam Trân vv.., hoặc chủ chiên Vincent Nguyễn văn Long, Phêrô Nguyễn văn Khải vv.. phải tung hô và riu ríu vâng theo. !!