Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Trần Kiều Ngọc mời Cọp ăn Cỏ Nhân Bản

Email In
Trần Kiều Ngọc mời Cọp ăn Cỏ Nhân Bản
Author: Minh Sơn Posted on: 2017-10-01
BBT: Hình này hôm qua đã được đăng tải nhưng đã bị hacker vào xóa mất cùng với 2 bài khác mang đề tài liên quan đến Công Giáo (kể cũng giỏi thật !) cho nên hôm nay chúng tôi cho đăng lại để xem chúng có tiếp tục xoá hay không để chúng tôi nhận diện chúng là ai, thuộc phe nhóm nào !!.