Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Cuộc phỏng vấn trong Đại Hội Giới Già tại xứ Kăng-Gu-Ru

Email In
Cuộc phỏng vấn trong Đại Hội Giới Già tại xứ Kăng-Gu-Ru
Author: Minh Sơn Posted on: 2017-10-08
Một cựu chiến binh già đã từng ở tù Việt Cọng nay đang ở nước ngoài, tình cờ được phóng viên ngoại quốc phỏng vấn hỏi rằng:
- Nếu giờ này có chiến tranh trở lại giữa Việt Cọng và Mỹ, nếu ông được tự do lựa chọn thì ông sẽ nhập ngũ vào quân đội nào ?
Không cần suy nghĩ, ông trả lời ngay:
- Tôi sẽ gia nhập bộ đội Việt Cọng !
- Tại sao ? Không phải ông đã từng là nạn nhân của VC à ?
-Đúng vậy ! Nhưng trên chiến trường cũng có nhiều may rũi, dù mình mạnh nhưng vì rũi ro cũng có thể bị địch bắt làm tù binh. Theo tui chứng kiến thì những lính của VNCH bị VC bắt phần nhiều bị bắn chết, còn nếu được cho sống thì bị đày đoạ khiếp lắm, như tui chẳng hạn. Nếu tui đi lính Mỹ mà bị VC bắt thì chỉ có chết hoặc bị đánh đập làm khổ sai thôi. Còn nếu tui đi lính VC mà bị lính Mỹ bắt làm tù binh thì vẫn được sống mà còn được cho ăn no ngủ ấm nữa. Nghĩ như vậy cho nên đi theo làm lính bộ đội của VC có lợi hơn nhiều !!
Chiến sĩ Võ Đại Tôn chắc cũng có tư tưởng như vậy cho nên giờ này KHÔNG CHỐNG CỌNG và muốn đầu quân với Đảng Bông Mai để dễ dàng Hoà Hợp Hòa Giải với VC mong sau này được hưởng lợi cả hai bên Chánh Tà !!