Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Trần Kiều Ngọc và Chiến thuật Nhân Bản Chống Ác

Email In
Trần Kiều Ngọc và Chiến thuật Nhân Bản Chống Ác
Author: Minh Sơn Posted on: 2017-10-11


Ngọc KHÔNG CHỐNG CỌNG chỉ chống cái Ác,
Vì sợ Cọng có, khẩu Súng Đại Bác,
Bắn Ngọc một phát, Chết không kịp ngáp !