Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CHỈ CÓ VC VÀ VGCS MỚI KHÔNG CHỐNG CỘNG!

Email In
CHỈ CÓ VC VÀ VGCS MỚI KHÔNG CHỐNG CỘNG!
Author: Lê Duy San Posted on: 2017-10-11

 


Việt gian, Việt cọng, Việt kiều
.
Ba tên họp lại tiêu điều Việt Nam!

 

 "...Việt kiều, Việt cộng, Việt gian.
Chúng mày phá nát giang san, nuớc nhà..." Đồ Bỏ TC.TQV

Bọn Việt Cộng và bọn Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ bán nước, hại dân.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.  (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”.
Vì vậy là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không những phải cầu nguyện mà còn phải nguyền rủa cho:

*1/ Bọn Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.

*2/ Bọn Thân Cộng,( ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản,  chủ trương hoà hợp hoà giải với bọn Việt cộng) chết hết và chết một cách thảm thương.

*3/ Bọn VGCS  tức những kẻ đánh phá, mạ lỵ những ngưòi chống Cộng làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia,  cũng chết hết và chết một cách thảm hại như mấy con chó hoang bị xe cán chết ngoài xa lộ
.
Le  Duy San
TÂN CA DAO : BA CON VỊT.
Việt kiều, Việt cộng, Việt gian
Vịt cộng: triều cống giang san cho Tàu
Vịt kìu: bơ sữa quên...đau
Vịt gian: núp bóng đập đầu Quốc Gia

Chúng ̣đua nhau phá quê nhà
Việt Nam bất hạnh có ba vịt...què.
Vịt cộng xỏ lá ba que
Cu Chệt chúng...mút, còn khoe...anh hùng
Vịt gian...cả lũ...lung bung
Chuyên môn chia rẽ cộng đồng bao năm
Vịt kìu...ôi đám chết bầm
Về quê ăn nhậu...quên mình là ai...

Thằng khoe giỏi, đứa cậy tài
Để cho nước mất vào tay giặc Tàu
Đồng bào rên xiết khổ đau
Mặc kệ ai chết...chúng đâu có màn

Việt kiều, Việt cộng, Việt gian
Chúng mày phá nát giang san, nuớc nhà

09-10-2017
.