Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bình luận Chính Trị Tranh cãi vụ nhà báo Đoàn Trọng phá đám Người Việt hải ngoại

Email In
Bình luận Chính Trị Tranh cãi vụ nhà báo Đoàn Trọng phá đám Người Việt hải ngoại
Author: Thanh Da Treatment Drug Detoxification Center Source: Youtube Posted on: 2017-11-03Ý KIẾN ĐỘC GIÂ:- Đề nghị nhà báo phỏng vấn những lần sau, đừng nên mời ông "thì là...Là thì" vào các cuộc phỏng vấn CHÍNH TRỊ tuyên truyền như lần nầy nữa. Ông già đã đến tuổi "LẪM CẪM" rồi. Ông cũng muốn về VN nên ăn nói có "xu hướng lạ" với đoàn người tỵ nạn chống VC. Xin nhà báo để yên cho ông ta về VN ăn tiền Mỹ trợ cấp và chết luôn tại VN. Tôi cũng mong VC chiếu cố hỹ xã cho ông già nầy được ở lại VN, ít ra hàng tháng ông ta cũng đem lợi ích cho chế độ, mỗi tháng vài trăm dollars. Nếu ông còn vợ thì hàng tháng hơn cả ngàn dolllars đấy.

Bấy nhiêu lời kính xin BBT Ba Cây Trúc phổ biến cho. Đa tạ.Trần Văn H. (Nam Cali).