Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

TRANH ĐẤU ÔN HOÀ ???

Email In

TRANH ĐẤU ÔN HOÀ ???
Author: Ngô Minh Hằng Posted on:2017-11-03
Gởi những ông chính trị nửa mùa qua chiêu bài Tranh Đấu Ôn Hoà.

Cộng có ôn hoà với Quốc không?
Vì ai sông núi thịt xương chồng ?
Ai ngăn Bến Hải hờn non Bắc ?
Ai chiếm Sài Gòn, hận biển Đông?
Ai khiến Mậu Thân mồ tập thể?
Ai xui Cai Lậy máu muôn dòng ?
Sao còn mơ mộng "Ôn Hòa" nhỉ ?
Trò qủy gì đây hở mấy ông ??!!

Ngô Minh Hằng

Trích thư Bằng Phong Đặng Văn Âu: HOÀNG CƠ ĐỊNH, ANH LÀ AI?
"Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà tranh đấu nhân quyền, ở trong nước cũng viết email cho tôi: “Bên này, chúng tôi thường đem bài viết của Bằng Phong ra thảo luận. Chúng tôi đồng ý 95% luận điểm của Bằng Phong. Chỉ có điều duy nhất chúng tôi không đồng ý với Bằng Phong kêu gọi bạo lực. Chúng tôi chủ trương tranh đấu ôn hòa”."

-------
Ý kiến độc giả :

Ở Việt Nam, vì dưới sự đàn áp bằng súng đạn của kẻ cầm quyền nên người dân bị rơi vào thế yếu, buộc phải "ôn hòa" và sự ôn hòa đó không thể gọi là chủ trương của lý trí mà phải xem đó là thái độ hoặc tư thế cần phải có để sống còn. Thái độ bên ngoài thì ôn hòa, nhưng chủ trương của tư tưởng là luôn nuôi chí diệt trừ kẻ thù. Nếu vẫn nghĩ rằng đó là chủ trương thì tự biến não bộ của mình thành não bộ con cừu, vì giống súc vât này vẫn ôn hòa với sói lang và hổ báo để luôn trở thành mồi ngon cho chúng !!

JB Trường Sơn