Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Thánh Các-Mác nói : Tư bản giàu có khó vào thiên đàng Cọng Sản

Email In
Thánh Các-Mác nói : Tư bản giàu có khó vào thiên đàng Cọng Sản như lạc đà chui qua lổ kim vậy !
Author: Minh Sơn Posted on: 2017-11-25