Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Luận Về Tiền

Email In
Luận Về Tiền
Author: Nguyễn Ngọc Chính Posted on: 2017-11-29
Có rất nhiều bình luận về Tiền Bạc. Cũng có nhiều thơ văn “ca tụng” cũng như “khinh miệt” đồng tiền. Từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây đã có nhiều cách nhìn trái chiều về tiền bạc. “Đồng tiền nối liền khúc ruột” là vậy!
Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp một đoạn bình luận về Tiền Bạc từ tiếng Anh và diễn ý sang tiếng Việt. Nghe cũng vui vui nhưng có lẽ cũng rất thâm thúy nếu chúng ta“đọc giữa hai dòng chữ”. Người Phương Tây nhận xét về mãnh lực của đồng tiền như sau:
"It can buy a House, but not a Home”
(Tiền tậu được một Căn Nhà nhưng không thể mua được Mái Ấm)
“It can buy a Bed, but not Sleep”
(Tiền mua được Chiếc Giường nhưng không mua được Giấc Ngủ)
It can buy a Clock, but not Time”
(Tiền mua được Chiếc Đồng Hồ nhưng không mua được Thời Gian)
“It can buy you a Book, but not Knowledge”
(Tiền mua được Cuốn Sách nhưng không mua được Kiến Thức)
”It can buy you a Position, but not Respect”
(Tiền mua được Chức Quyền nhưng không mua được Sự Kính Nể)
“It can buy you Medicine, but not Health”
(Tiền mua được Thuốc Men nhưng không mua được Sức Khỏe)
“It can buy you Blood, but not Life”
(Tiền có thể mua được Những Giọt Máu nhưng không mua được Sự Sống)
It can buy you Sex, but not Love”
(Tiền có thể mua Tình Dục nhưng không mua được Tình Yêu)
***
Dưới đây là một số nhân vật nổi tiếng luận về Tiền:
* Jean J. Rousseau: “The money we possess is a tool of liberty. The money we seek is a tool of slavery” (Tiền mà ta có là công cụ cùa sự tự do. Tiền mà ta tìm kiếm là công cụ cùa sự nô lệ)
* Lev. Tolstoi: “Money represents a new form of slavery replacing the old one” (Tiền bạc tượng trưng một hình thức nô lệ mới thay cho thứ nô lệ cũ)
* Francis Bacon: “Money is like muck, not good except it be spared” (Tiền bạc cũng giống như phân bón, chỉ tốt khi nó được rải ra)
* Horace: “Make money! If you can, make money honestly… if not, by whatever means you can, make money” (Hãy kiếm tiền! Nếu có thể, hãy kiếm tiền một cách lương thiện… Nếu không thể, bằng bất cứ phương tiện nào, hãy kiếm tiền)
* Benjamin Franklin: “If you would know the value of money, go and try to borrow some” (Nếu muốn biết giá trị của đồng tiền, xin hãy thử đi vay)
* Eduard Bourdet: “Money is like a woman: to keep it, one must have some care; if not… it will become somebody else’s happiness” (Tiền bạc cũng giống như phụ nữ: muốn giữ được nó phải quan tâm đến nó; nếu không… nó sẽ trở thành hạnh phúc của kẻ khác)
* Ogden Nash: “Certainly, there are a lot of things in life that money won’t buy, but it’s very funny – have you ever tried to buy them without money?” (Dĩ nhiên là có nhiều thứ trên đời mà tiền sẽ không mua nổi, nhưng… thật buồn cười: Bạn đã bao giờ thử đi mua chúng mà không cần đến tiền chưa?)
***
Người ta thường nói “Đông và Tây không bao giờ gặp nhau” nhưng riêng về Tiền Bạc, có lẽ cả hai phía đều có những luận bàn rất gần với nhau.

Nguyễn Ngọc Chính