Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CỨU TA DO CHÍNH TA THÔI !!!

Email In

CỨU TA DO CHÍNH TA THÔI !!!
Author: Ngô Minh Hằng Posted on:2017-12-01

(Lời thất thanh gởi về Quê Hương và đồng Bào Việt Nam trước những ý đồ gian manh, đấu tranh cuội của VC để lưới người.)

Tin mình, chớ cậy vào ai
Đừng nghe những tiếng êm tai, mát lòng
Đấu tranh giành lại núi sông
Do người trong nước gánh gồng được thôi
Ngoài này ba bốn triệu người
Chỉ là hậu thuẫn cho nơi quê nhà
Dù lòng phẫn hận, xót xa
Dù lời hứa với sơn hà năm nao
Cũng không khơi được sóng đào
Bên trong mới đủ lược thao xoay vần...
Vâng, trong nước, chính muôn dân
Phải can trường, chớ ngại ngần đứng lên !
Quyết tâm đập nát tà quyền
Nếu không muốn bị xích xiềng, diệt vong !!!
Tự do chẳng kẻ cho không
Tiền Nhân đã đổi muôn dòng máu tươi
Nếu ta muốn sống kiếp người
Và đưa con cháu thoát đời vong nô
Thì ta phải diệt giặc Hồ
Để mà lấy lại cơ đồ, núi sông
Khơi nguồn phải tự bên trong
Thì bên ngoài nước mới mong đồng hành
Tám mươi lăm triệu dân lành
Cộng thù năm triệu lại thành bó tay ???
Hãy mau, ta đứng lên ngay
Triệu dân là đủ thổi bay tà quyền
Cớ sao chịu nhục ngồi yên ?
Giang sơn tổ quốc oan khiên nhiều rồi !
Cứu ta do chính ta thôi
Chớ vin, chớ dựa vào người mà đau !
Đồng bào ơi đứng lên mau
Trước khi giặc cộng dâng Tàu núi sông !!!
Cháy nhà sao chỉ đứng trông ?
Lửa oan khiên ấy chung lòng, dập đi !
Để Tàu cai trị ta thì
Than ơi, sẽ chẳng còn gì Việt Nam !!!
Bấy giờ hối hận, khóc than
Ích chi, chỉ ngậm hờn oan xuống mồ !
*
Nhưng xin hãy tránh ý đồ
Do bày Việt cộng đắp mô, lưới người
Chúng giả bộ đấu tranh thôi
Để ta tưởng thật đáp lời tâm tư

Thế là thực lẫn vào hư
Thế là cộng cứ ngọt lừ nhốt ta ...
Xin ai yêu nước thương nhà
Đừng tin vào những bóng ma, thiệt đời !

Chỉ tin vào chính ta thôi
Cũng đừng ngồi đó chờ người cứu ta
*
Trưng Vương xưa cứu sơn hà
Là do dân với Hai Bà đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng