Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Biếm Thi Nguyễn Đạt

Email In

Biếm Thi Nguyễn Đạt
Author: Bs Nguyễn Đạt Posted on:2017-12-01

"SÁN LÃI" TỪ THIỆN

Khi trâu và ngựa xúm binh nhau
Chính trực tiêu tan tự phút đầu
Thằng điếm là thằng rao đại nghĩa
Đứa tồi ấy đứa vác xà mâu
Treo dê bán chó từ xưa lận
Quyên bạc góp tiền có mới đâu
Chỉ tội đồng bào "từ thiện" quá
Bị bầy sán lãi bám phao câu !!!

November 26, 2017

***

"NHÂN CÁCH"

Lãnh phần chia chác được bao nhiêu
"Bồi dưỡng" công lên chắc cũng nhiều ?
Nên đã lao đầu vào đám cháy
Lại còn ôm đít tránh giàn thiêu...
Ham tiền mà hoá loài vô sỉ
Thích bạc nay lòi mặt tiểu yêu
Ra chúng quăng phân mua trọn ổ ?
Rứa thì "nhân cách" bọn mi tiêu !

November 26, 2017

***

PHÂN VÀ PHẨN

Một thằng bợm sỏ đứng khoe rân
Nhân cẩu thèm xơi vội xúm gần
Bưng đứa mồm loa luôn ngậm phẩn
Bợ tên mép giải cứ nhơi phân
Ăn hoài hóa bọ, nên liều mạng
Nuốt mãi thành giòi, phải dấn thân
Mê đống hôi tanh, bầy chó má
Bu quanh nhà xí đợi chia phần

Nguyễn Đạt
November 26, 2017