Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Đi hè trong chuyến tàu suốt xuống dốc không phanh của 1 chính trị gia xứ Bỉ .!

Email In
ĐI HÈ TRONG CHUYẾN TÀU XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH CỦA 1 CHÍNH TRỊ GIA XỨ BỈ
Author: Stef de Belgique Posted on: 2018-02-03