Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Giáo hội ngày nay???

Email In
GIÁO HỘI NGÀY NAY ???
Author: Đèo Ngang Posted on: 2018-02-09

Theo tin báo chí thì một số TGM và GM hầm trú sẽ được Vatican triều đại Francois 1er, đưa vào trong lồng chim. Chính lời của Đức HY Joseph ZEN đã nói và đã đăng tải trên diễn đàn Ba Cây Trúc: "Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh tòa thánh Vatican đã lầm lẫn !"