Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Giáo dân hèn mọn ngã nón chào thua GH Francis !!

Email In
Giáo dân hèn mọn ngã nón chào thua GH Francis !!
Author: Minh Sơn Posted on: 2018-02-09


Vatican sa vào tội lỗi, phản bội Thiên Chúa là điềm "tận thế" và là ngày mà bọn phản nghịch và tội lỗi sẽ bị trừng phạt theo như lời tiên tri trong 2 câu kinh thánh sau đây:
Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi (thành Vatican) , để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó ! Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó. (Khải Huyền 18:4-5)
"...khi anh em thấy đặt trong Nơi Thánh (Vatican) Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến, người đọc hãy lo mà hiểu ! thì .... khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra..." (Mt 24:15-21)