Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Việt Cọng đi đâu cũng ăn cắp, buôn gian bán lậu

Email In
Việt Cọng đi đâu cũng ăn cắp, buôn gian bán lậu
Author: Việt Tự Do Source: Youtube Posted on: 2018-02-12
Đại Gia cộng sản/ con ông cháu cha ở Việt Nam xài xe xịn ... ăn cắp được ở Hoa Kỳ...