Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

NON A LA PRESENCE DES COMMUNISTES VIETNAMIENS LE 14 JUILLET 2014

Email Inhp07.jpg
NON A LA PRESENCE DES COMMUNISTESVIETNAMIENS LE 14 JUILLET 2014

Clip video : http://youtu.be/6tpQO6-9nzU
Protestation01.jpg
Protestation02.jpg
hp03.jpg
hp01.jpg
hp08.jpg
hp12.jpg
hp09.jpg