Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

cờ vàng sẽ bay

Email In

 

cờ  vàng  sẽ  bay

-ss-

 

 

Bạt gió dầm mưa trải bước đời

Rừng xa núi lạ cũng đành thôi

Trăm năm cuộc chẳng vuông tròn được

Thì tiếc làm chi chuyện đổi dời...

Xoã tóc em nhìn mây trắng bay

Gió đùa mây chở hết u hoài

Đổ dồn ra biển trùng khơi sóng

Em bỗng khăn chùi ướt mắt cay.

Đá núi nhìn theo dấu bước tù

Bước lầm bước lũi cảnh thâm u

Chân ai khập khễnh đi không gậy

Lòng đá lạnh buồn theo gió thu

Gió thu se lạnh lòng xa xứ

Lá của rừng xanh đã úa màu

Ta biết trăm người đều thương nhớ

Tiếc hận mê buồn trong nhục đau...

Nhìn những xác ma còn đi đứng

Chút sáng vương đầy trong mắt ai

Có một niềm tin luôn bền vững

Cờ sẽ vàng bay trong nắng mai...!

thylanthảo