Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bọn cá tra lại tập trung về Bruxelles

Email In

 

Bọn cá tra lại tập trung về Bruxelles
Xin bà con làm phước cho chúng
Hãy xả đồ trong ruột già ra cho nhiều !
Dai hoi ca tra.png

c tra 1.jpg - 584.39 Kb