Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bài Thơ Thay Cho Điếu Văn Trần chung Ngọc

Email In

 

Bài Thơ Thay Cho Điếu Văn Trần chung Ngọc
 
Trần chung Ngọc! Nhân nào quả ấy!
Gieo gió thì gặp bão, gặp giông
Theo thằng tướng cướp cờ hồng
Chửi Thiên Chúa giáo, mi khôn hay đần?
 
Mi bịa đặt những điều không có
Mi dối gian, có nói ra  không
Thần tượng mi, bọn luồn trôn
Xương khô chất núi chật đồng tang thương!
 
38 năm làm tôi ma quỉ!
Tay sai Hồ mi viết rẽ chia
Đồng bào tôn giáo chia lìa
Mất tình đoàn kết Cộng nô reo mừng!
 
Ta đã khuyên mi nhiều năm trước:
Cuộc đời là ảo ảnh, phù du
Hôm qua vừa mới đầu Thu
Nam Kha tỉnh giấc:  lù lù mùa Xuân!
 
Bọn buôn dân cùng là bán nước
Vơ vét vàng, cả tỉ đô la
Vợ ba, vợ bảy, chật nhà
Một cơn trúng gió còn là… tay không!
 
Mọi thứ tiêu tan - Chỉ còn Nhân Nghĩa
Lòng thương người, người lại đền ơn
Đời này quả báo nhơn nhơn
Gieo ác gặp ác nhỡn tiền chẳng sai!
 
Cái xú danh mi mang muôn kiếp
Cùng giặc Hồ thảm thiết đau thương
Người người tìm Phúc thiên đường
Mi cùng Hồ sói xiển dương A tì!
 
Đúng ra phải Điếu văn Điếu vẻ
Gọi là ta khóc kẻ dại khờ
Làm người mi chớ thờ ơ:
Cái nghĩa Dân tộc không mờ chớ  phai!
Ngày 30 Tết Giáp Ngọ (31-1-2014)
GS/Thi sĩ Bút Xuân Trần Hoàng Sa