Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU (GIA ĐỊNH) ĐƯỢC ĐỔI THÀNH ĐẠI LỘ LÊ VĂN DUYỆT NHƯ TRƯỚC NĂM 1975

Email In
ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU (GIA ĐỊNH) ĐƯỢC ĐỔI THÀNH ĐẠI LỘ LÊ VĂN DUYỆT NHƯ TRƯỚC NĂM 1975

 

Theo Quyết định số UB 1906/1975 của UBNDTP, ký ngày 1/4/2014, nay đổi tên đường Võ Thị Sáu (Gia Định), đoạn từ Ngã Tư Trần Quang Khải/ Đinh tiên Hoàng đến Phạm Đăng Lưu, thành Đại lộ Lê Văn Duyệt, như tên cũ trước năm 1975.

 
Lý do đưa ra là vì vị trí quan trọng, có tính chất lịch sử, văn hóa lâu đời của vùng đất Gia định, Bà Chiểu. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt là người có công khai phá, xây dựng miền Nam, từ Phan Thiết cho đến tận Cà mau, Kiên Giang, trong đó có đất Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Lấy lại tên Lê Văn Duyệt là nhằm công nhận sự thật lịch sử và vinh danh công đức của Ngài, và cũng để thu hút du khách ngoại quốc, người Việt ở trong nước và nước ngoài, đến thăm hai di tích nổi tiếng của Gia định: Chợ Bà Chiều, và Lăng Ông.Ngoài ra, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố cũng vừa kiến nghị lên Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đổi tên trường trung học Lê Thị Sáu, nằm ngay trên Đại Lộ Lê Văn Duyệt, thành Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, như tên gọi trước năm 1975.
Nếu được chấp thuận, đây sẽ là ngôi trường nữ đầu tiên của cả nước sau năm 1975.  Kiến nghị này được đông đảo quần chúng, các nhà hoạt động giáo dục và xã hội, các phụ huynh và học sinh ủng hộ  Theo họ, các trường trung học nam, nữ riêng biệt là biện pháp cần thiết nhằm cải thiện tình hình đạo đức, văn hóa và trật tự nơi học đường và ngoài xã hội.


Trọng Khải
NgocDoa post