Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bình luận về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Email In

Bình luận về  Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

 

1--  THỈNH CẦU ĐỨC TGM CHỦ TỊCH VÀ HĐGMVN CẦN KHẨN TRƯƠNG XÉT LẠI - Maria Nguyễn Ngoc Thủy

2--  Tình yêu loạn luân - Trường Sơn

3--  Hiện tượng Ngô Quang Kiệt (Kỳ 1)

4-- Hành tung tập đoàn bán nước!

5-  ĂN NÓI SAO VỚI THẾ HỆ MAI SAU ? Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

6-  AI ĐANG ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC ? Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

7-  MỘT CƠ HỘI LỚN Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

8- CÁNH ÉN BÁO HIỆU MÙA XUÂN ? Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

9-  GIÁM MỤC BỊ TÙ Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

10- TAM TOÀ ? CHUYỆN NHỎ ! Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

11- NHÂN VỤ TAM TOÀ Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

12- HIỆN TƯỢNG CAO ĐÌNH THUYÊN Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

13- NỖI LÒNG NGƯỜI GIÁO DÂN HÀ NỘI Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

14- CỨ PHẢI NÓI DÙ KHÔNG BIẾT NÓI Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

15- TỆ NHƯ NGÔN SỨ Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

16- GIỮA LÒNG DÂN TỘC ? Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

17- LÊN NÚI NHẶT THỊT CHÚA. Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

18- GIÁO DÂN HƠN LINH MỤC Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

19- ĐỌC “LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG” Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

20- CHỈ CẦN “NẮM” CÁC GIÁM MỤC THÔI Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

21- Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

22- Thánh đường Giáo xứ Bác Trạch --  JB Trường Sơn