Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

XIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Email In

XIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Chi chú: Tác giả cảm tác bài thơ này khi nhìn thấy cảnh đời ô tạp chung quanh, ngoài ra, không ám chỉ ai hay có ẩn ý gì.

Xin hãy là người lương thiện

Để đừng nói trắng thành đen

Hay chi vu điều đặt chuyện

Vì chưng thói ấy hư hèn

Xin hãy là người lương thiện

Tốt chi ngậm máu phun người

Chỉ tạo thêm nhiều oan nghiệt

Nghiệt oan mình buộc mình thôi !

Xin hãy là người lương thiện

Mở lòng yêu mến tha nhân

Hãy biết đời như mặt kiếng

Mình cười, kiếng hiện tình thân

Xin hãy là người lương thiện

Để làm đẹp cõi nhân gian

Xấu người thì nên xinh nết

Cần gì ganh ghét mưu toan

Xin hãy là người lương thiện

Ngay lành tim óc lương tâm

Nói lời ôn nhu hiểu biết

Làm điều lương hảo nghĩa nhân

Xin hãy là người lương thiện

Chân phương, nói cũng như làm

Chẳng ai ưa loài xảo quyệt

Xỏ xiên, hiểm ác, tà gian

Xin hãy là người lương thiện

Chớ nên vàng đỏ hai lòng

Không góp tay bình quốc biến

Thì đừng khuấy đục dòng trong

Cuối cùng, hãy nên lương thiện

Kiếp người ngắn ngủi, phù du

Hãy để cho đời thương tiếc

Khi mình về cõi thiên thu ...

Ngô Minh Hằng