Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Căng thẳng đang diễn ra tại Mong Kok (Hong Kong)

Email In

Người chuyển bài: Nguyễn Bắc Ninh

 

Căng thẳng đang diễn ra
tại Mong Kok -Hong Kong

 

Bọn Trung Cộng nhầm rồi. Bên Hongkong họ tổ chức được cả trăm ngàn người xuống đường. Việc dùng Hồng vệ binh gây rối, khiêu khích nhằm phá hỏng cuộc biểu tình chỉ làm số lượng người tham gia bảo vệ sinh viên càng đông hơn thôi.

 


HongVeBinh.jpg
KeCamDauAntiManifeste04.jpg
Bon AntiManif08.jpg
AntiManifeste01.jpg
Hôm qua sau phát biểu sẽ đối thoại, tinh thần những người biểu tình đã giảm đi chút ít. Nhưng nhờ có bọn Hồng vệ binh này, những người đến tham gia càng đông hơn để bảo vệ những chàng trai, cô gái trẻ tuổi và can trường của họ thôi.
Bon AntiManif.jpg
Đám người thường phục đeo khẩu trang tấn công một người biểu tình khi anh này cố gắng giữ ngăn chặn việc dỡ bỏ những hàng rào.

 

Tuyên bố của những người biểu tình: Nếu chính phủ không ra tay ngăn chặn tình trạng những người chống biểu tình phá rối, sinh viên sẽ chấm dứt việc đàm phán với họ. Mặc dầu phía các các bạn trẻ Chiếm Khu Trung Tâm đã chấp nhận đàm phán.


Nhưng do tình trạng phức tạp tại Hong Kong nhiều người là di dân và di dân lậu từ lục địa. Một số người vẫn xem các bạn như "phản quốc" nên tại Trung tâm Mong Kok vừa diễn ra một cuộc biểu tình chống lại các bạn. Đa số người chống biểu tình là người lớn tuổi. Họ tấn công kéo các lều vải và cảnh sát đã phải can thiệp.
AntiManifeste03.jpg

 

Bon AntiManif07.jpg

 

Bon AntiManif06.jpg

 

Bon AntiManif09.jpg