TIN TỔNG HỢP 26/3/2019: Ngũ Giác Đài đồng ý chi 1 tỷ Mỹ kim xây tường biên giới
Tác giả: Trần Nhật Phong Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-03-26