Thù địch của Tổng Tịch
Tác giả : Dân Làm Báo Ngày đăng: 2019-07-23
Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Nước. Chủ tịch Nước mà khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm thì câm. Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư của đảng lãnh đạo. Nhưng khi ngoại bang hoành hành lãnh hải của Tổ quốc thì nín. Đến khi mở miệng ra thì thù địch không phải là Tàu mà là lòng yêu nước của công dân Việt Nam.
Đối với Nguyễn Phú Trọng, bất kỳ lòng yêu nước nào và của bất kể của ai, nếu nó không đến từ cửa miệng của đảng thì tất cả lòng yêu nước là thứ lòng bị lợi dụng. Lợi dụng bởi những thế lực thù địch mặc dù "thế lực thù địch" như bóng ma đó không làm tổn hại đất nước một tấc đất, một tấc biển.
Kết cuộc lại thì "thế lực thù địch" chỉ nằm trong trí tưởng tưởng của "thế lực thân địch" mà Nguyễn Phú Trọng là kẻ đứng đầu.
Chỉ có những kẻ thân địch mới bàng quan trước những hành vi xâm lược đang làm xã hội dậy sóng phẫn nộ. Chỉ có thân địch nên mới quay cuồng chụp mũ, vu khống, răn đe, hù dọa và trấn áp lòng yêu nước.
Chủ tịch Nước là nguyên thủ quốc gia nhưng không có một lời tuyên bố nào với thế giới khi đất nước mình bị xâm phạm.
Chủ tịch Nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân nhưng lại câm lặng để lực lượng thành một đám bám bờ, vũ trang thành đồ mã, nhân dân bất động và bất lực trước hoạ xâm lăng.
Chủ tịch Nước là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia nhưng lại ngậm miệng thì đất nước chỉ là cái chợ trời cho quân xâm lược làm mưa làm gió.
Và Tổng Bí thư, người lãnh đạo cao nhất của đảng độc quyền cầm quyền thì chỉ lo chăm chú chuyện đốt lò để thanh toán cựu thù nội bộ. Cả đảng với hơn 4 triều đảng viên ngơ ngáo nhìn về Tổng Bí thư như một đám hàng thần lơ láo không biết phận nước ra sao.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHXHCNVN, thực chất chỉ là tên đặc khu trưởng đặc khu Việt Nam của Tàu. Đó là tên đứng đầu thế lực thân địch và thế lực thù địch của hắn là nhân dân Việt Nam.
23.07.2019
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com