Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

THÁNG TƯ – Vui Được Không???

Email In
Tặng những ai thich hành trình múa hát và yến tiệc


THÁNG TƯ – Vui Được Không???

Nhìn Việt Nam đã qua nửa thế kỷ
Nạn đảng Hồ tác quác vẫn gia tăng
Cuối Tháng Tư, tưởng niệm… xem vết hằn
Niềm uất hận thêm tăng trong lồng ngực!
Nhớ Mậu Thân – máu quân dân căm tức
Kẻ mất chồng, người bị cụt chân tay
Nhà cửa nát tan… khốn khổ bao ngày
Chỉ vì giặc Cộng cuồng say tấn kích!
Mùa hè 72 cũng đám quân ôn dịch
Nón cối, dép râu vượt rặng Trường Sơn
Dùng hỏa tiễn Tàu-Nga phá phố phường
Giết hại dân lành trên đường bỏ chạy!
Quảng Trị, Đông Hà… nhà tan lửa cháy
Khe Sanh, An Lộc… dân khóc thét gào
Đại lộ kinh hoàng khói ngút trời cao
Ôi, thống khổ chẳng bút nào tả xiết!
Hội nghị Paris – Vẹm không cần biết
Theo lệnh Nga-Tàu nhất quyết tiến công
Đánh phá mọi nơi tạo rối quốc phòng
Bất kể công luận… lòng dân lên án!
Đầu Xuân 75 – Cộng quân vào vô hạn
Chiếm Huế gom dân đấu tố dã man
Chôn sống mỗi mồ già trẻ hàng ngàn
Phá nát thành phố – mở màn “giải phóng”!
Nhiều cánh đại quân tấn công bung rộng
Khắp hết miền Trung và cả Cao nguyên
Cộng quân như điên theo lệnh đảng quyền
Chĩa hướng tiến gom qui về tiêu đích…
Sài-Gòn hoảng loạn trong cơn giặc địch
Cảnh hoang tàn muôn kiếp khó mờ phai
Tháng Tư Đen – giặc cộng phỉ lên ngai
Trang Sử ố do bởi loài quỉ đỏ!!!
Tháng Tư Đen – phận dân Nam như cỏ
Bến Bạch Đằng, người khóc ngất chia ly
Bỏ lại quê hương… tay chẳng mang gì
Đường vô định – biết nơi chi mà hẹn!...
Bỏ phiếu bằng chân – ra đi phải lén
Bị bắt tù hoặc chết ở ngoài khơi…
Chấp nhận cả để tìm ánh mặt trời
Không cam chịu cảnh đười ươi thống trị!
… Và đến nay – đã tạm dung đất Mỹ
Cũng như bạn trên một nước tự do
Mỗi Tháng Tư – bạn có mừng reo hò
Tổ chức tiệc? Hay buồn cho vận Nước!?

Vui được không trong ngày tang Tổ Quốc?
Tháng Tư Đen – tưởng niệm các Anh Linh!
Tháng Tư Đen – ghi nhớ những nhục hình!
Vui được không trên nỗi đau Quốc Hận???

 

Hoàng Trọng Thanh
Tháng Tư Đen – Năm thứ 40