Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Học bổng Lạc Hồng năm 2014

Email In

Học bổng Lạc Hồng năm 2014

 
VRNs (09.03.2014) – Sài Gòn – Một học bổng danh cho thanh niên và sinh viên mang tên Lạc Hồng vừa ra đời, và sẽ trao ngay vào tháng 07 năm 2014 này. Tiêu chuẩn để nhận học bổng khá đơn giản, đó là các thanh niên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hoặc thiếu thốn phương tiện học tập, cũng như có tinh thần xã hội và cộng đồng. Học bổng do Liên đoàn thanh niên sinh viên Lạc Hồng khởi xướng.
Học bổng năm 2014 trị giá 5 triệu đồng Việt Nam cho một suất.
VRNs xin giới thiệu thông báo về học bổng này.
—–

Thông Báo Học Bổng Lạc Hồng năm 2014

Nhằm  trợ giúp các anh chị thanh niên sinh viên tại Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hoặc trong sinh hoạt học tập, học bổng Lạc Hồng có chương trình trợ cấp một số học bổng
cho các anh chị thanh niên sinh viên hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
-           Có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hoặc thiếu thốn phương tiện học tập.
-           Có tinh thần xã hội và cộng đồng.
Quý anh chị thanh niên sinh viên có hội đủ hai tiêu chuẩn trên xin tiến hành thủ tục để nộp đơn xin cứu xét:
-           Giấy chứng nhân về cá nhân: Thông tin cá nhân có hình, công sở đang làm hay trường  hiện đang theo học.
-           Thông tin về hai người giới thiệu cho người nộp đơn: Tên, địa chỉ điện thư và điện thoại.
-           Một bài viết về mình (giới hạn trong 500 chữ):  Nói về bản thân, cuộc sống  và các hoạt động đã làm mang tính xã hội và cộng đồng.
Lịch trình nhận đơn và phát học bổng:
-           Ngày 6 tháng 3 đến 31 tháng 5: Nhận đơn.
-           Tháng 6 : Xét đơn.
-           Tháng 7: Trao học bổng.
Hiện kim học bổng cho năm 2014 là 5 triệu đồng cho mỗi học bổng.
Trân trọng,
Quỹ học bổng Lạc Hồng