Nov.20__Tiền đổ vào cuộc bầu cử Mỹ để phá phiếu bao gồm Trung Cộng, Cuba và Venezuela.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-20
----------