Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****
Thơ Văn
71 nhớ đêm Củng Sơn thylanthảo
72 THÁNG TƯ – Vui Được Không??? Hoàng Trọng Thanh
73 Hãy dể cho đòi những tháng tư Ngô Minh Hằng
74 ngậm ngùi Chư Pao thylanthảo
75 buốt lạnh lòng ta thylanthảo
76 tết trong tù thylanthảo
77 thư xuân gởi chị! thylanthảo
78 MƠ THÀNH HIỆN THỰC thylanthảo
79 XUÂN VỀ LẠI NHỚ thy lan thảo
80 nhìn mưa ray rứt thylanthảo
 
Trang 8 trong tổng số 13