Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****
Thơ Văn
81 nhìn mưa ray rứt thylanthảo
82 hoài nhớ thylanthảo
83 nặng bước lưu đày thylanthảo
84 nhớ xa xăm thylanthảo
85 ý đến trong phòng mổ thylanthao
86 MỘT THUỞ TRĂNG SAO Song Châu Diễm Ngọc Nhân
87 thu đến Nam Hà thylanthảo
88 nhìn mây gợi ý thylanthảo
89 mây chuyển bước đời thylanthảo
90 Viết cho bé Lucerne thylanthao
 
Trang 9 trong tổng số 13