Ba Đức Cha đồng hành thămi giáo dân miền Trung trong mùa lũ

fb Nguyễn Lân Thăng
In
Ba Đức Cha đồng hành thăm giáo dân trong mùa nước lũ miền Trung
Tác giả: Nguyễn Lân Thắng Ngày đăng: 2017-03-19

 


https://youtu.be/qLfF3aiyXdc