May-24__TT.Trump tuyên bố sở hữu toà nhà tại California cách văn phòng làm việc của Bể Lốp xe 10 phút
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-24
----------