Thánh chửi Trang Lê nói gì về Luật AN NINH MẠNG mà Nguyễn Phú Trọng phải ÓI MÁU