Đại Tá Danielle Ngô, Người Mỹ gốc Á của Năm
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-01
----------