Cảnh biểu tình ở Rạch Giá - Kiên Giang : bắt hơn 102 người quá khích động ngày 12/6/2018