KỲ NÀY, BẦU CỬ ....

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-06-01

Cuộc bầu Tổng Thống năm nay
Vô cùng quan trọng cho ngày tương lai
Không muốn sống như loài súc vật
Mà sống đời chân thật, tự do
Thì nên chọn lựa, thăm dò
Thiện lương, tài đức, chọn cho đúng người
Bởi lầm chuyến này thôi, là chết
Hại đời mình, hại hết cháu con
Tự do hạnh phúc không còn
Chủ quyền sông núi dâng ngon cho Tàu
Hày nhận định trước sau thì rõ
Bạo loạn nào đang có quanh ta ?
Cò còn Dân Chủ - Cộng Hoà
Đơn thuần hai đảng như là ngày xưa ?
Hay thiên tả, bọn Lừa xảo độc
Đang tung trò "Hành Động" hại ta !?
Lại thêm nhóm Antifa
Chủ Nghĩa Xã Hội đường tà đi chung
BLM xây cùng mộng mị
Thế lực đen ma qủy lộng hành
Thấy ta hạnh phúc an lành
Dã tâm chúng phá để giành nhất ngôi!
Ta, vì thế, cần người yêu nước
Bậc anh hùng, thao lược, nghĩa nhân
Kiên cường, vì nước, vì dân
Tàu dù hoán vũ đằng vân, coi xoàng
Thì đất nước giang san mới vững
Mới oai hùng thế đứng ngàn sau
Đừng nghe lừa mị mà bầu
Cho bày qùy gối mà đau mọi miền
Chúng không trọng tình thiêng, lẽ phải
Đi theo Tàu làm hại quốc gia
Nếu Biden đắc cử là
Tàu ngôi bá chủ còn ta chư hầu!
Cả thế giới, cộng Tàu thống trị
Đã vào tròng thì chỉ bó tay !!!
Nên kỳ bầu cử năm nay
Vô cùng quan trọng cho ngày tương lai !
*
Biết lòng Trump miệt mài cứu nước
Biết tài Trump đảm lược, tung hoành
Nên bày phản quốc gian manh
Tấn công, trở tráo, lộng hành, múa may
Chúng ta phải cầm tay lá phiếu
Đến nơi bầu, đừng thiếu, đừng sai
Kỳ này, bầu cử hỡi ai
Vô cùng quan trọng, tương lai chính mình !

Ngô Minh Hằng