RẤT ANH HÙNG
Tác giả: Louis Trần Ngày đăng: 2021-06-03Mấy ngày qua lên mạng
Đọc thấy cũng rất mừng
Bởi tinh thần yêu nước
Của dân ta đang hăng !

Trước giờ ta cứ nghĩ
Dân vô cảm, bất tài
Vì không dám tranh đấu
Hay phản biện đúng sai.

Nay thì chuyện đã rõ
Lòng yêu nước ở ta,
Đang dâng đến cao độ
Đúng là thời vinh hoa.

Mọi người đua nhau chửi
Con gái của Mỹ Linh
Vì đã tuột quần xuống
Xấu xa và đáng khinh.

Và ghê gớm hơn nữa
Mọi người chắc đã nghe
Chuyện mới đây khủng khiếp
Lòng yêu nước trào trề!

Họ lại chửi thẳng mặt
Nam hài sỹ Hoài Linh
Vì chậm tiền từ thiện
Chưa đến tay người nghèo.

Thấy chưa, một dân tộc
Mới anh hùng làm sao
Chửi con của ca sỹ
Hài sỹ cũng không tha!

Thử hỏi trên thế giới
Xem có dân tộc nào
Anh hùng được như thế
Chắc chỉ xứ Đông Lào !

Louis Trần