866 emails của FauBơi bị tiết lộ che dấu đại dịch cho TC, dối trá bắt đeo khẩu trang
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-03

3234 Emails của PhaoBơi bị tiết lộ được đăng tải lên mạng có tên Biu Gates, Mark Zuckerberg

----------