Trung Cộng lên tiếng đáp trả việc TT.Trump đòi bồi thường 10,000 tỷ đô dịch cúm VuHan
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-07
Máy bay Kàrinị gặp vấn đề phải hạ cánh khẩn cấp sau 25 phút cất cánh hướng đến Guatemala

Nếu tiểu bang Georgia và AZ tìm thấy bằng chứng gian lận. Đảng CH sẽ giành lại được T-Viện

----------