Black Lives Matter (BLM)
Chuyện Kỳ thị Đen Trắng
Người chuyển bài : Trần văn Giang Nguồn: email from Google groups Ngày đăng: 2021-06-08


Ông Robert Gabriel Mugabe Cựu Tổng Thống (1980 -1987) của Zimbabwe ở Phi Châu
Đây là nhận định của Ông Robert Mugabe (*) về vấn đề Kỳ thị da đen:
Vấn đề kỳ thị da đen sẽ không bao giờ chấm dứt khi mà xe màu trắng vẫn còn phải mang bánh xe màu đen…
Vấn đề kỳ thị da đen sẽ không bao giờ chấm dứt khi mà người ta vẫn dùng màu đen để chỉ điều xấu và màu trắng tượng trưng cho hòa bình…
Vấn đề kỳ thị da đen sẽ không bao giờ chấm dứt khi mà người ta vẫn còn mặc đồ đen cho đám tang và màu trắng cho đám cưới…
Vấn đề kỳ thị da đen sẽ không bao giờ chấm dứt khi mà người không trả hóa đơn bị cho vào ‘sổ đen’ (Blacklisted) chứ không bị cho vào ‘sổ trắng’ (Whitelisted)…
“… Nhưng mà tôi không quan tâm về chuyện đó… Miễn là tôi vẫn chùi cái đít đen của tôi (my black ass) bằng giấy đi cầu màu trắng… là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi (I am fine!)”
(*) Ông Robert Gabriel Mugabe (1924 – 2019) là cựu Thủ Tướng (1980 - 1987) và Cựu Tổng Thống (1980 -1987) của Zimbabwe ở Phi Châu. (Theo Wikipedia)
---------
Ý kién độc giả :

Trong nổ lực phá giải nạn kỳ thị da đen, chính quyền Biden sẽ ra lệnh cho toàn dân Mỹ phải đảo ngược mọi thói tục về màu sắc để bỏ đi truyền thống cổ hủ:
- Phải nhuộm răng đen như dân Việt cách đây 1 thế kỷ.
- Phải mặc áo tang màu trắng như dân Việt.
- Tòa Bạch Cung phải sơn màu đen và đổi tên thành Hắc Cung
- Ông Biden sẽ nhuộm tóc lại cho đen và học theo kỹ thuật của Michael Jackson đổi màu da thành đen cho hợp đôi với Bà Phó TT Càrinị.- Phải hủy đi các tượng ảnh vẽ quỷ ma màu đen, hoặc phải tô chúng lại màu trắngKim Hoa Bà Bà
----------