DTV Thuyết Minh: TT 45 Donald Trump tái xuất, diễn thuyết tranh cử cho đảng CH tại North Carolina
Tác giả : DTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-11
Phần 1
----------